Un Bastidor

Les plataformes hidràuliques Massarach d’un bastidor són la solució idònia per manejar mercaderies a magatzems i indústries on la necessitat de maximitzar l’espai disponible és determinant per a la instal•lació, amb una capacitat de càrrega de fins a 3.000 kg, que juntament amb un manteniment mínim determinarà una durada incomparable i la màxima confiança per a la feina diària.

La plataforma es fabrica amb unes mesures adaptables al forat existent.

Un Bastidor

Característiques tècniques:

La càrrega admissible va des de 300 kg fins a 3.000 kg.
La velocitat és de 0,10 m/s.
Motor trifàsic 400 V – 50/60 Hz.
Motor monofàsic disponible amb la plataforma de 500 kg. Velocitat de 0,10 m/s.

Quadre de maniobra:
Altura fins a 12 m. Per a més altura, consulteu-ho.
Reanivellament automàtic.
Vàlvula de sobrepressió.
Vàlvula reguladora de la velocitat de descens.
Vàlvula de descens manual de rescat en cas que falli la xarxa.
Vàlvula de descens 220 VAC.
Sistema de control de plataforma per ruptura o afluixament de cables.
Pistó cromat.
Pis de planxa antilliscant.

Opcions:
Velocitat 0,20 m/s. Arrencada instantània.
Velocitat 0,20 m/s. Arrencada en dues etapes.
Resistència d’escalfament automàtica.
Refrigerador d’oli.


Les plataformes compleixen la Directiva de màquines 2006/42/CE.